توصیه مرحوم علامه سیدمحمد حسین حسینی طهرانی (ره) برای عزیز شدن 

دعای فرج حاج محسن فرهمند

دعای عهد حاج محسن فرهمند

عالمی سوخته از آتش آهِ من و توست

آتش به جان گلشن طاها فتاده است

گمان مکن دل شبها دو چشم تر دارم

پنهان شدی ای ماه علی از نظر امشب


آیت الله سیدمحمدصادق حسینی طهرانی :
مومن باید در طول روز یک ساعت خلوتی با خدا داشته باشد و در آن ساعت به او توجه کند و در طول اشتغال به امور دنیا نیز خلوت درون خود را حفظ نماید بدون خلوت و عزلت از مردم و از کثرات، عشق الهی برای کسی حاصل نمی شود؛ حتی انبیاء الهی نیز مقداری از عمر خودشان را در عزلت یعنی خلوت با خدا به سر می بردند.