۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آیت الله آقا مجتبی تهرانی(ره)» ثبت شده است

آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) :
عجب! خیلی بد است! هر چقدر هم خوب هستی، هرکه را دیدی بگو این از من بهتر است. حتی معتادی را هم در کوچه دیدی، بگو شاید او عاقبت بخیر شود و من...

آیت الله آقا مجتبی تهرانی(ره) :در روایات آمده که اگر در حق کسانی که به شما بدی کرده اند دعا کنید خداوند چندین برابر آن چیزی که خواستید را برای خودتان مستجاب می کند.


آیت الله سیدمحمدصادق حسینی طهرانی :
مومن باید در طول روز یک ساعت خلوتی با خدا داشته باشد و در آن ساعت به او توجه کند و در طول اشتغال به امور دنیا نیز خلوت درون خود را حفظ نماید بدون خلوت و عزلت از مردم و از کثرات، عشق الهی برای کسی حاصل نمی شود؛ حتی انبیاء الهی نیز مقداری از عمر خودشان را در عزلت یعنی خلوت با خدا به سر می بردند.