۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آیت الله مجتهدی طهرانی» ثبت شده است

آیت‌الله مجتهدی (ره):
وقتی مؤمنی را دفن می کنند، خدا به او می‌گوید: بنده من تنهایت گذاشتند؟ غصه نخور. منم انیس تو.

آیت الله مجتهدی (ره) :
هر گناه تازه مرضی تازه به همراه دارد. زمان بچگی ما در قدیم سرطان وجود نداشت. وقتی یک گناه تازه در جامعه رواج پیدا می کند مرض تازه ای هم می آید.

آیت الله مجتهدی(ره) : هر حرفی را نزن. قبل از حرف زدن قدری فکر کن ببین این کلام تو مبادا دل کسی را بشکند یا آبروی کسی را بریزد.


آیت الله سیدمحمدصادق حسینی طهرانی :
مومن باید در طول روز یک ساعت خلوتی با خدا داشته باشد و در آن ساعت به او توجه کند و در طول اشتغال به امور دنیا نیز خلوت درون خود را حفظ نماید بدون خلوت و عزلت از مردم و از کثرات، عشق الهی برای کسی حاصل نمی شود؛ حتی انبیاء الهی نیز مقداری از عمر خودشان را در عزلت یعنی خلوت با خدا به سر می بردند.